Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ROKYTNICE NAD ROKYTNOU, HORNÍ ÚJEZD U TŘEBÍČE
od 30. 10. do 06. 11. 2022 - 44. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
30. 10.
31. neděle v mezidobí 08:00
Rokytnice
Za všechny farníky farnosti Rokytnice a Újezd
10:30
Horní Újezd
Za Marii Svobodovou, manžela a snachu Miroslavu a duše v očistci
Pondělí
31. 10.
sv. Wolfganga, biskupa Dnes mše sv. není
Úterý
01. 11.
SLAVNOST VŠECH SVATÝCH 18:00
Rokytnice
Za fundátory a donátory, dárce a dobrodince farnosti. Za všechny farníky farnosti Rokytnice a Újezd
Středa
02. 11.
VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 19:30
Rokytnice
Za všechny zemřelé farnosti Rokytnice a Újezd
Čtvrtek
03. 11.
sv. Martina de Porres, řeholníka 18:00
Horní Újezd
Za Štěpánku a Jaroslava Vechetovy, dvoje rodiče, sourozence s rodinami a duše v očistci
Pátek
04. 11.
památka sv. Karla Boromejského, biskupa 18:00
Rokytnice
Za krásná a radostná manželství a rodiny, nová kněžská a řeholní povolání z naší farnosti a za dobrou volbu životního partnera
Sobota
05. 11.
sobotní mše s nedělní platností 07:30
Rokytnice
Za Marii Václavkovou a dvoje rodiče
Neděle
06. 11.
32. neděle v mezidobí 08:00
Rokytnice
Za všechny farníky farnosti Rokytnice a Újezd
10:30
Horní Újezd
Za Růženu a Stanislava Jakubovy, jejich rodiče a sourozence
Za zemřelou a živou rodinu Jana Mézla a duše v očistci
  • Ve dnech 18. 11. - 19. 11. bude v Rokytnici čtyřiceti hodinová adorace před slavností Ježíše Krista Krále.

Odpustky pro duše v očistci:
- Od 1. 11 do 8. 11. lze získat plnomocné odpustky pro duše v očistci při návštěvě hřbitova a modlitbě za zemřelé. Dále se vyžaduje svátost smíření (okruh několika dní), nemít zalíbení ani v lehkém hříchu, svaté přijímání ten den a modlitba na úmysl Sv. Otce.

Možnost svátosti smíření:
- 30 minut před mší sv.
- dle individuální domluvy