Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB HORNÍ ÚJEZD U TŘEBÍČE
od 25. 09. do 02. 10. 2022 - 39. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
25. 09.
26. neděle v mezidobí 10:30
Horní Újezd
Za rodiče Vechetovy, syna, vnučku a zetě
Za Marii Dohnalovou, manžela, dvoje rodiče a sourozence
Pondělí
26. 09.
sv. Kosmy a Damiána, mučedníků Dnes mše sv. není
Úterý
27. 09.
památka sv. Vincence z Pauly, kněze Dnes mše sv. není
Středa
28. 09.
SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, HLAVNÍHO PATRONA ČESKÉHO NÁRODA 10:30
Horní Újezd
Za Ludmilu Handlířovou
Čtvrtek
29. 09.
svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů Dnes mše sv. není
Pátek
30. 09.
památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve Dnes mše sv. není
Sobota
01. 10.
památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve Dnes mše sv. není
Neděle
02. 10.
27. neděle v mezidobí 10:30
Horní Újezd
Za Bohumila Dohnala a manželku, dvoje rodiče, sourozence a jejich rodiče


  • Na stránkách farnosti Rokytnice je uveřejněn Google formulář pro zájemce o náboženství pro druhý stupeň. Hodiny budou probíhat druhou a čtvrtou sobotu v měsíci od 09:00 na faře v Rokytnici. První hodina náboženství se uskuteční 12. 11. 2022 v 09:00
  • Jsou k dispozici nové kalendáře. Můžete do sbírky přispět částkou 70,- Kč. Sponzorsky pak 100,- Kč. Při platbě na účet uveďte prosím "dar farnosti."
  • Vzít si můžete také Evangelia na každý den 2023. Příspěvek je 100,- Kč. Při platbě na účet uveďte prosím "dar farnosti.

Možnost svátosti smíření:
- 30 minut před mší sv.
- dle individuální domluvy