Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB HORNÍ ÚJEZD U TŘEBÍČE
od 11. 09. do 18. 09. 2022 - 37. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
11. 09.
24. neděle v mezidobí 10:30
Horní Újezd
Za Rostislava Krotkého a duše v očistci
Pondělí
12. 09.
Jména Panny Marie Dnes mše sv. není
Úterý
13. 09.
památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve Dnes mše sv. není
Středa
14. 09.
svátek Povýšení svatého Kříže Dnes mše sv. není
Čtvrtek
15. 09.
památka Panny Marie Bolestné 18:00
Horní Újezd
Za rodinu Abrahamovu, Gemzovu a Nováčkovu a Miluši Petrů a její rodinu
Pátek
16. 09.
sv. Ludmily, mučednice Dnes mše sv. není
Sobota
17. 09.
sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků, nebo sobotní památka Panny Marie Dnes mše sv. není
Neděle
18. 09.
25. neděle v mezidobí 10:30
Horní Újezd
Za zemřelé sourozence a jejich rodiny
Na poděkování za 85 let života a za 60 let společného života
  • Jsou k dispozici nové kalendáře. Můžete do sbírky přispět částkou 70,- Kč. Sponzorsky pak 100,- Kč. Při platbě na účet uveďte prosím "dar farnosti."
  • Vzít si můžete také Evangelia na každý den 2023. Příspěvek je 100,- Kč. Při platbě na účet uveďte prosím "dar farnosti."

Pravidla pro přijímání na ruku:
1. Levou ruku připravím jako mističku.
2. Pravou ruku položím pod levou.
3. Ruce držím v úrovni hrudníku, aby kněz hned poznal, že chci přijmout na ruku.
4. Před knězem, který je za Eucharistii zodpovědný, pravou rukou příjmu Pána Ježíše do úst.
5. S Eucharistií nedělám úkrok stranou ani nikam neodcházím - je to jeden z nejdůležitějších okamžiků mše sv. a tak není třeba nijak pospíchat.
6. Po přijetí Pana Ježíše zavřu dlaň a v lavici zkontroluji, zda v ní nezůstaly úlomky. Pokud ano, pokusím se je prstem zachytit a podat do úst.

Možnost svátosti smíření:
- 30 minut před mší sv.
- dle individuální domluvy