Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB HORNÍ ÚJEZD U TŘEBÍČE, ROKYTNICE NAD ROKYTNOU
od 21. 05. do 28. 05. 2023 - 21. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
21. 05.
7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 08:00
Horní Újezd
Za Miroslava a Anežku Hruškovy, dvoje rodiče, sourozence a za živou rodinu Svobodovu a Komínkovu
10:30
Rokytnice
Za děti, které jdou k prvnímu sv. přijímání a za všechny farníky
Pondělí
22. 05.
sv. Rity z Cascie, řeholnice Dnes mše sv. není
Úterý
23. 05.
úterý 7. velikonočního týdne 18:00
Chlístov
Za rodiče Hájkovy a zetě, za živou a zemřelou rodinu a za duše v očistci
Středa
24. 05.
připomínka den modliteb za církev v Číně Dnes mše sv. není
Čtvrtek
25. 05.
sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve Dnes mše sv. není
Pátek
26. 05.
památka sv. Filipa Neriho, kněze 18:00
Rokytnice
Mše sv. na společný úmysl
Sobota
27. 05.
sobotní mše s nedělní platností 18:00
Chlístov
Za Blažeje Bobka a duše v očistci
Neděle
28. 05.
SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 08:00
Rokytnice
Za fundátory, donátory a dobrodince farnosti, za živé a zemřelé obyvatele Rokytnice, Chlístova a Markvartic. 
10:30
Horní Újezd
Za Jana Koukala, dvoje rodiče a duše v očistci a za rodinu Novákovu
 
  • Do 19. 6. je možné se přihlásit na farní tábor s názvem OSADNÍCI, který se uskuteční od 16. 7. do 22. 7. 2023 na faře v Mrákotíně. 
  • Nejen děti, které se chystají na tábor jsou zvány na předtáborovou víkendovku, která bude na faře v Horním Újezdu 16. 6. - 18. 6. Přihlašování taktéž večer na stránkách farnosti.
  • Rosička zve všechny zpěváčky i nezpěváčky na letní, křesťanské, pěvecké soustředění. Proběhne od 02. 07. - 04. 07. 2023 na faře v Rokytnici. Přihlášky odevzdávejte nejpozději do 18. 06. v kostele  v Rokytnici nebo posílejte mailem na adresy: [email protected]  [email protected]. Další informace na plakátku.