Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB HORNÍ ÚJEZD U TŘEBÍČE
od 18. 09. do 25. 09. 2022 - 38. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
18. 09.
25. neděle v mezidobí 10:30
Horní Újezd
Za zemřelé sourozence a jejich rodiny
Na poděkování za 85 let života a za 60 let společného života
Pondělí
19. 09.
sv. Januária, biskupa a mučedníka Dnes mše sv. není
Úterý
20. 09.
památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků Dnes mše sv. není
Středa
21. 09.
svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty Dnes mše sv. není
Čtvrtek
22. 09.
čtvrtek 25. týdne v mezidobí 18:00
Horní Újezd
Za živé a zemřelé farníky Újezdu, Kojetic, Mikulovic a Výčap
Pátek
23. 09.
památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze Dnes mše sv. není
Sobota
24. 09.
sobota 25. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie Dnes mše sv. není
Neděle
25. 09.
26. neděle v mezidobí 10:30
Horní Újezd
Za rodiče Vechetovy, syna, vnučku a zetě
Za Marii Dohnalovou, manžela, dvoje rodiče a sourozence
  • Jsou k dispozici nové kalendáře. Můžete do sbírky přispět částkou 70,- Kč. Sponzorsky pak 100,- Kč. Při platbě na účet uveďte prosím "dar farnosti."
  • Vzít si můžete také Evangelia na každý den 2023. Příspěvek je 100,- Kč. Při platbě na účet uveďte prosím "dar farnosti."
  • Chci upozornit na nové plakátky na nástěnce - Konference o evangelizaci, Otevření kostela v Jaroměřicích a milostivé léto II.

Pravidla pro přijímání na ruku:
1. Levou ruku připravím jako mističku.
2. Pravou ruku položím pod levou.
3. Ruce držím v úrovni hrudníku, aby kněz hned poznal, že chci přijmout na ruku.
4. Před knězem, který je za Eucharistii zodpovědný, pravou rukou příjmu Pána Ježíše do úst.
5. S Eucharistií nedělám úkrok stranou ani nikam neodcházím - je to jeden z nejdůležitějších okamžiků mše sv. a tak není třeba nijak pospíchat.
6. Po přijetí Pana Ježíše zavřu dlaň a v lavici zkontroluji, zda v ní nezůstaly úlomky. Pokud ano, pokusím se je prstem zachytit a podat do úst.

Možnost svátosti smíření:
- 30 minut před mší sv.
- dle individuální domluvy