Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ROKYTNICE NAD ROKYTNOU, HORNÍ ÚJEZD U TŘEBÍČE
od 29. 01. do 05. 02. 2023 - 05. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
29. 01.
4. neděle v mezidobí 08:00
Rokytnice
Za farníky farnosti Rokytnice a Újezd
10:30
Horní Újezd
Za Marii a Bohumila Dohnalovy, jejich rodiče, sourozence a vnuky
Pondělí
30. 01.
pondělí 4. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
Úterý
31. 01.
památka sv. Jana Boska, kněze 18:00
Rokytnice
Za živou a zemřelou rodinu Vejmelkovu a Kostelníkovu
Středa
01. 02.
středa 4. týdne v mezidobí 18:00
Chlístov
Za Františka Štveráčka, dvoje rodiče, dva bratry, dar víry pro děti a za duše v očistci
Čtvrtek
02. 02.
svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice) 18:00
Horní Újezd
Za zemřelou a žijící rodinu Jana Berouna, Jana Mézla a duše v očistci
Pátek
03. 02.
sv. Blažeje, biskupa a mučedníka 18:00
Rokytnice
Za krásná a radostná manželství a rodiny, nová kněžská a řeholní povolání z naší farnosti a za dobrou volbu životního partnera
Sobota
04. 02.
sobotní památka Panny Marie 07:30
Rokytnice
Za živou a zemřelou rodinu Novákovu a za duše v očistci
Neděle
05. 02.
5. neděle v mezidobí 08:00
Rokytnice
Za všechny farníky farnosti Rokytnice a Újezd
10:30
Horní Újezd
Za Marii a Ladislava Bazalovy a syna, a za rodinu Burdovu a sourozence
  • O svátku uvedení Páně do chrámu 2. 2. bude mše sv. v kostele. Po mši sv. bude adorace zakončená litaniemi a svátostným požehnáním.
  • Na neděli 12. 02. připadá adorační den farnosti. Je to také den vzájemných modliteb mezi kněžským seminářem a farností. Prosím zapište se na adorační službu. 
  • Farní tábor farnosti Rokytnice proběhne v termínu 16. 7. - 22. 7. Přihlašování se v brzké době rozjede na rokytnických stránkách.