Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ROKYTNICE NAD ROKYTNOU, HORNÍ ÚJEZD U TŘEBÍČE
od 02. 10. do 09. 10. 2022 - 40. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
02. 10.
27. neděle v mezidobí 08:00
Rokytnice
Za všechny farníky farnosti Rokytnice a Újezd
10:30
Horní Újezd
Za Bohumila Dohnala a manželku, dvoje rodiče, sourozence a jejich rodiče


Pondělí
03. 10.
pondělí 27. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
Úterý
04. 10.
památka sv. Františka z Assisi 17:00
Rokytnice
ADORACE
18:00
Chlístov
Na poděkování za 50 let života manžela, za 20 let společného života, Boží pomoc při uzdravování a s prosbou o požehnání pro celou rodinu
Středa
05. 10.
sv. Faustiny Kowalské, panny Dnes mše sv. není
Čtvrtek
06. 10.
sv. Bruna, kněze 17:00
Horní Újezd
ADORACE
18:00
Horní Újezd
Za rodinu Lajkepovu a Cejpkovu
Pátek
07. 10.
památka Panny Marie Růžencové 15:00
Rokytnice
ADORACE
18:00
Rokytnice
Za krásná a radostná manželství a rodiny, nová kněžská a řeholní povolání z naší farnosti a za dobrou volbu životního partnera
Sobota
08. 10.
mše sv. s nedělní platností 18:00
Chlístov
Za Jaroslava Nováka, dvoje rodiče a duše v očistci
Neděle
09. 10.
28. neděle v mezidobí 08:00
Rokytnice
Za všechny farníky farnosti Rokytnice a Újezd. Za ustavující schůze zastupitelstev obcí našich farností a za správnou volbu starostů a starostek s prosbou o vedení Duchem svatým.
10:30
Horní Újezd
Za rodiče Dokulilovy, Kouřílkovy a celou přízeň
Za Marii a Bohumila Brabencovy, dvoje rodiče, sourozence a ke cti sv. Judy Tadeáše
  • Na stránkách farnosti Rokytnice je uveřejněn Google formulář pro zájemce o náboženství pro druhý stupeň. Hodiny budou probíhat druhou a čtvrtou sobotu v měsíci od 09:00 na faře v Rokytnici. První hodina náboženství se uskuteční 12. 11. 2022 v 09:00
  • Jak už asi víte, spolu s františkánkou Editou a premonstrátem Hyacintem jsme rozjeli nový podcast Na okraji. Na webových stránkách farnosti je odkaz na náš podcast, který si pak můžete pustit. Zároveň jsme na nejznámějších podcastových aplikacích.
  • Jsou k dispozici nové kalendáře. Můžete do sbírky přispět částkou 70,- Kč. Sponzorsky pak 100,- Kč. Při platbě na účet uveďte prosím "dar farnosti."
  • Vzít si můžete také Evangelia na každý den 2023. Příspěvek je 100,- Kč. Při platbě na účet uveďte prosím "dar farnosti.

Možnost svátosti smíření:
- 30 minut před mší sv.
- dle individuální domluvy