Svátost manželství - svatba

Svátost manželství - svatba

Manželství je důležité spojení dvou životů. Nejde pouze o právní smlouvu, podobnou úřední svatbě. V kostele přijímají a dostávají svátost manželství ti, kteří chtějí, aby Bůh jejich sňatku požehnal a řídil ho. Proto může o svátost manželství žádat ten pár, kde aspoň jeden je pokřtěný a věřící.

 

Svatba v kostele není pouhým formálním právním aktem, ale znamená něco mnohem víc. Je svátostí. Skrze tuto svátost manželství Bůh vstupuje mezi milující pár, aby ho posvětil a pomáhal jim v letech společného života. Manželství je Bohem chtěné a sám k němu dal podnět. Pokud tedy člověk chce manželství co nejlépe pochopit a prožít, je dobré, aby se s tímto Božím projektem společného života dobře seznámil.

Více o svatebním obřadu naleznete na webu liturgie.cz.

 

Kdo může manželství v kostele uzavřít?

  • Pokřtěný muž a žena - uzavírají svátostné manželství tzn., že jsou zvláštní svátostí posilnění a posvěceni ke společnému životu v manželství
  • Alespoň jeden ze snoubenců je pokřtěný a žije životem z víry
  • Příprava na církevní sňatek probíhá formou osmi setkání s knězem - alespoň rok předem je dobré se domluvit na termínu svatby a na prvním setkání přípravy

 

Měli jste jen sňatek na úřadě?

Někdy se stává, že teprve po letech soužití některý z partnerů zatouží po tzv. zplatnění manželství před Bohem a po Božím požehnání, aby pak mohl přijímat svátost smíření a svaté přijímání. Stvrdit svůj manželský slib (učiněný před léty na úřadě) před Bohem, je možné klidně i bez velkých ceremonií a neveřejně. Informujte se u kněze.

Těm, kteří žijí jen v civilním manželství, není umožněno přistupovat k svátosti smíření, ani k svatému přijímání.