Pohřeb

Pohřeb

Základem křesťanství je vztah člověka s Ježíšem, Božím Synem, který se z lásky k nám stal také člověkem. Svou lásku ukázal tím, že daroval svůj život na kříži. Ale smrt neměla poslední slovo a Bůh Ježíše třetího dne vzkřísil z mrtvých. A také ti, kdo byli ve křtu jakoby ponořeni do Ježíšovy smrti a získali podíl na jeho vzkříšení, věří, že smrtí život nekončí, ale pokračuje u Boha a tam teprve dochází svého naplnění. Protože smrt je dočasným rozloučením, představuje křesťanský pohřeb odevzdání zemřelého do milující Boží náruče, prosbu za něj i za pozůstalé, a zároveň vyznání naší víry ve vzkříšení a věčný život u Boha. 

 

Církevní pohřeb vyprošuje zemřelému duchovní pomoc, prokazuje úctu jeho tělu a pozůstalým dodává útěchu a naději ve vzkříšení s Kristem.

 

Církevní pohřeb může mít jen pokřtěný. Pozůstalí zvolí uložení do hrobu nebo zpopelnění. Pokud vám někdo z blízkých zemře doma, po kontaktování záchranné služby zavolejte pohřební službu. Následně kontaktujte kněze na domluvu pohřbu. Ne vždy je možné pohřeb domluvit osobně, nebojte se tedy vyřídit vše po telefonu.

Biblická čtení k pohřbu

 

Pohřeb má v kostele dvě části. První je mše svatá za zesnulého, ve které se za zemřelého zpřítomňuje Kristova oběť - je to největší dar, který můžeme svému zemřelému po jeho smrti dát. Ježíšova smrt na kříži zlomila brány smrti a jeho zmrtvýchvstání nám dává naději na nový život s Bohem. Druhá část v kostele je pak rozloučení se zemřelým před rakví. V případě uložení do země, následují ještě obřady na hřbitově. Někteří pozůstalí se obávají, aby církevní obřad nebyl moc dlouhý. Nebojte, není a navíc si naši milovaní nějakou tu minutu naší pozornosti a přízně zaslouží. 

Další informace k průběhu pohřbu na webu liturgie.cz.