Kostel sv. Petra a Pavla

Logo farní kostel sv. Petra a Pavla
O místu:

Farní kostel sv. Petra a Pavla má románské jádro (východní část původní lodi). Později byl v 1. čtvrtině 14. stol. goticky přestavěn a současně byla přistavěna sakristie a presbytář. Na počátku 16. stol. byla přistavěna věž, která byla ve 2. pol. 18. stol. upravena a zvýšena o zvonicové jádro. V pol. 19. stol. byla loď kostela prodloužena k západu, nově zastropena a uzavřena klasicistním portálem. 

V letech 2004 - 2005 proběhla obnova střešního pláště. V roce 2013 byla celkově opravena věž, zpevněny a odvodněny základy celého chrámu, zhotoveny nové vnitřní omítky a provedena výmalba celého interiéru. 

Kostel je připomínán již v roce 1240, fara pak v roce 1407. Pouť se slaví zpravidla v neděli po sv. Petru a Pavlu (29. 6.), výročí posvěcení kostela v neděli po 25. 10.

Nejbližší události v místě (rozmezí od 21.9. do 1.10.2023)

Den Čas Druh intence
neděle
24.9.
10:30 Mše svatá

Za Marii Dohnalovou, manžela, dvoje rodiče a sourozence

Za rodiče Vechetovy, syna, vnučku a zetě

 

čtvrtek
28.9.
10:30 Mše svatá

Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o přímluvu Panny Marie, sv. Josefa a sv. Judy Tadeáše

neděle
1.10.
10:30 Mše svatá

Za Bohumila Dohnala a manželku, dvoje rodiče, sourozence a jejich děti

Za zemřelé sourozence a jejich rodiny

Místo uskutečnění

N 49°8.47788', E 15°50.61502'

Sdílejte info