Rozpis nadcházejících událostí

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI v rozmezí od 24.9. do 1.1.2024

Den Čas Místo a text
neděle
24.9.
10:30 Horní Újezd: Za Marii Dohnalovou, manžela, dvoje rodiče a sourozence

Za rodiče Vechetovy, syna, vnučku a zetě
 
čtvrtek
28.9.
10:30 Horní Újezd: Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o přímluvu Panny Marie, sv. Josefa a sv. Judy Tadeáše
neděle
1.10.
10:30 Horní Újezd: Za Bohumila Dohnala a manželku, dvoje rodiče, sourozence a jejich děti

Za zemřelé sourozence a jejich rodiny
neděle
8.10.
10:30 Horní Újezd: Za Marii a Bohumila Brabencovy, dvoje rodiče, sourozence a manžele Fialovy

Za živou a zemřelou rodinu Čermákovu a Bazalovu
neděle
15.10.
10:30 Horní Újezd: Za rodiče Dokulilovy, Kouřílkovy a celou přízeň
neděle
22.10.
10:30 Horní Újezd: Za živou a zemřelou rodinu Čermákovu a Bazalovu
neděle
29.10.
10:30 Horní Újezd: Ke cti sv. Judy Tadeáše

Za živou a mrtvou rodinu Svobodovu
čtvrtek
2.11.
18:00 Horní Újezd: Za Štěpánku Vechetovou, manžela, dvoje rodiče a sourozence s rodinami a za duše v očistci
neděle
5.11.
10:30 Horní Újezd: Za Růženu a Stanislava Jakubovy, jejich rodiče a sourozence
neděle
12.11.
10:30 Horní Újezd: Za Anežku a Miroslava Hruškovy, dvoje rodiče, sourozence a duše v očistci

Za Josefa a Marii Vechetovy, jejich rodiče, sourozence a celou přízeň


neděle
19.11.
10:30 Horní Újezd: Za zemřelou a žijící rodinu Jana Mézla, rodiče a duše v očistci
neděle
3.12.
10:30 Horní Újezd: Za celou rodinu Antonína Berouna a duše v očistci
neděle
10.12.
10:30 Horní Újezd: Za Marii Dohnalovou a manžela, za prarodiče Hanzlovy a Dohnalovy, sourozence a celou rodinu
neděle
24.12.
21:00 Horní Újezd: Za Marii a Bohumila Dohnalovy, jejich rodiče, sourozence a celou rodinu, za rodiče Jakubovy
pondělí
25.12.
10:30 Horní Újezd: Za Josefa a Marii Parkanovy, za rodiče Řezníčkovy a duše v očistci

Za Rudolfa Maštěru, dvoje rodiče a celou rodinu 
neděle
31.12.
10:30 Horní Újezd: Za Marii a Augustina Němcovy, dvoje rodiče, dceru a zetě a za duše v očistci
pondělí
1.1.
10:30 Horní Újezd: Za Štěpánku a Jaroslava Vechetovy, dvoje rodiče, sourozence s rodinami a za duše v očistci