OSADNÍCI - farní tábor

OSADNÍCI - farní tábor

OSADNÍCI -  Letní tábor farnosti Rokytnice nad Rokytnou pro děti od 1. - 6. třídy ZŠ, který se uskuteční v termínu 16. 7. - 22. 7. 2022 na faře v Mrákotíně.

 

Přihlašování na tábor lze pouze elektronicky přes Google formulář a to nejpozději do 19. 6. 2023

 

Cena pobytu je 1800,- Kč (pro každé další dítě z rodiny 1300,- Kč). Individuální případy lze řešit při domluvě s duchovním správcem farnosti - finance se nikdy nesmí stát důvodem, aby dítě nemohlo jet.

 

Cenu za tábor je potřeba uhradit do 30. 6. na účet farnosti Rokytnice: 2201505426/2010 s VS: 162223

 

V den tábora budeme požadovat v podepsané obálce tyto dokumenty:
Posudek lékaře o zdravotní způsobilosti
Čestné prohlášení o bezinfekčnosti (bude zpřístupněno ke stažení během května)
Kopii kartičky zdravotní pojišťovny

 

Plakátek ke stažení ZDE