YBURAN - farní tábor

YBURAN - farní tábor

YBURAN -  Letní tábor farnosti Rokytnice nad Rokytnou pro děti od 1. třídy do 12 let , který se uskuteční v termínu 14. 7. - 20. 7. 2022 na faře ve Fryšavě pod Žákovu horou

 

Přihlašování na tábor lze pouze elektronicky přes Google formulář a to do 31. 5. 2024

 

Cena pobytu je 1800,- Kč (pro každé další dítě z rodiny 1300,- Kč). Individuální případy lze řešit při domluvě s duchovním správcem farnosti - finance se nikdy nesmí stát důvodem, aby dítě nemohlo jet.

 

Odjezd na tábor bude pravděpodobně plánován jako společný (hromadnými dopravními prostředky) na brzké nedělní odpoledne. Odjezd z tábora bude plánován v dopoledních hodinách. Děti budou spát ve stanech na farní zahradě a jako zázemí nám bude sloužit budova fary. O stravování se postará naše paní kuchařka, bezpečnost zajistí zdravotník a další program otec Jenda a tým vedoucích. Přihlášky podávejte do 31. 5. 2024. Podrobnější informace k táboru vám zašleme několik dní před táborem na emailovou adresu. 

 

Při odjezdu do Fryšavy bude nutné odevzdat kopii kartičky zdravotní pojišťovny, potvrzení obezinfekčnosti a potvrzení od lékaře, léky, které dítě pravidelně užívá.

 

Cenu za tábor je potřeba uhradit do 30. 6. na účet farnosti Rokytnice: 2201505426/2010 s VS: 160624

 

V den tábora budeme požadovat v podepsané obálce tyto dokumenty:
Posudek lékaře o zdravotní způsobilosti
Čestné prohlášení o bezinfekčnosti
Kopii kartičky zdravotní pojišťovny

 

Plakátek ke stažení ZDE